پیگیری نوبت

با ورود شماره تلفن همراه خود، اطلاعات نوبت‌های دریافتی را مشاهده نمایید.

تأیید نوبت
تغییر نوبت
اطلاعات نوبت
پزشک: کلینیک تصویربرداری دکتر امید محجوب
تاریخ:
زمان:
مشخصات مراجعه‌کننده
تغییر نوبت
خدمات پزشکی0 تومان
خدمات آنلاین900 تومان
قابل پرداخت900 تومان